Gốc > Mục:Bài giảng > Mục:GD hướng nghiệp > Mục:GD hướng nghiệp 10 >
title:GDHN 10 chủ đề 5
date:03-12-2011
sender:Nguyễn Đình Trung
source:
type:ppt
GIÁO DỤC
HƯỚNG NGHIỆP10
HÌNH ẢNH NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP
NGÔ LAI
THU HỌACH LÚA
ĐÁNH BẮT CÁ
RỪNG CAO SU
KiỂM TRA RỪNG
THU MỦ CAO SU
CHẾ BiẾN GỖ
CHỦ ĐỀ 5
TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC
LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
VUA TÔM SÁU NGOÃN
1. Sơ lược lịch sử phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.
Việt Nam là một nước nông nghiệp từ hàng ngàn năm qua. Trước đây sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năng suất thấp nhiều rủi ro. Sau CM T 8, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi. Hiện nay, Việt Nam là một cường quốc xuất khẩu gạo và một số sản phẩm thuỷ, hải sản.
2. Hướng phát triển các lĩnh vực nông, lâm , ngư nghiệp:
- Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
- Xây dựng cơ cấu ngành nghề hợp lý trên địa bàn nông nghiệp và nông thôn.
- Phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn nhằm hình thành các điểm công nghiệp ở nông thôn, mở rộng quy mô và số lượng các làng nghề gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu.
3. Đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp:
a. Đối tượng lao động:
Là cây trồng, vật nuôi, các sản phẩm trong quá trình chăn nuôi , trồng trọt .
b. Nội dung lao động:
Tác động vào đất đai,ao hồ để trồng trọt, chăn nuôi. Chăm sóc, quản lý, thu hoạch, chế biến các sản phẩm từ chăn nuôi trồng trọt…
c. Công cụ lao động:
Các công cụ lao động , làm đất, phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, khai thác, chế biến cây trồng, vật nuôi
d. Các yêu cầu của nghề:
- Yêu thích lao động.
- Có hiểu biết KHKT về cây trồng, vật nuôi.
- Có sức khoẻ dẻo dai.
e. Điều kiện lao động :
Thường là lao động nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nắng mưa, ô nhiễm độc hại…
g. Chống chỉ định Y học :
Mắc các bệnh về phổi, suy thận, thấp khớp, rối loạn tiền đình…
4. Giới thiệu một số cơ sở đào tạo ( SGK trang 58 - 60)

Củng cố :
- Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của nghề nông, lâm, ngư nghiệp .
- Đặc điểm, yêu cầu của nghề đối với người lao động.
Chuẩn bị cho bài sau :
- Làm bài tập : Mô tả các công việc của nghề Y Dược.