Chào mừng quý vị đến với website của trường PTDTNT THPT miên tây Yên Bái

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Các môdun trong KHDBTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thành Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:42' 06-08-2013
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
CÁC MÔDUN QUI ĐỊNH TRONG BDTX CỦA GIÁO VIÊN

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Mục tiêu bồi dưỡng

9/2013
THPT 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT
Có kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục


THPT 17: Sử dụng được các PP, KT tìm kiếm, khai thác, xử lí TT phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng


THPT 18: PPDH tích cực
Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.


THPT 19: DH với CNTT
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin


THPT20: Sử dụng được các thiết bị DH
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn Vật Lý theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT.


THPT24: Sử dụng được các kĩ thuật KT, đánh giá trong DH
Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.


THPT 25: Viết SKKN
Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.


THPT 31: Lập kế hoạch chủ nhiệm
Có kỹ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

10-11/ 2013
THPT 17: Sử dụng được các PP, KT tìm kiếm, khai thác, xử lí TT phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng


THPT 18: PPDH tích cực
Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.


THPT 19: DH với CNTT
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của CNTT


THPT20: Sử dụng được các thiết bị DH
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn Vật Lý theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT.


THPT 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh


THPT24: Sử dụng được các kĩ thuật KT, đánh giá trong DH
Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.


THPT 25: Viết SKKN
Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục


THPT 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
Có kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm


THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho HS THPT
Có kỹ năng hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

Tháng 12-2013
THPT17: Sử dụng được các PP, KT tìm kiếm, khai thác, xử lí TT phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.


THPT 18: PPDH tích cực
Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.


THPT 19: DH với CNTT
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin


THPT20: Sử dụng được các thiết bị DH
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn Vật Lý theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT.


THPT 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh


THPT24: Sử dụng được các kĩ thuật KT, đánh giá trong DH

Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.


THPT 25: Viết SKKN
Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.THPT 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
Có kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm


THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho HS THPT
Có kỹ năng hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

Tháng 01-02/ 2014
THPT17: Sử dụng được các PP, KT tìm kiếm, khai thác, xử lí TT phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.


THPT 18: PPDH tích cực
Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.


THPT 19: DH với CNTT
Có biện pháp để nâng cao
 
Gửi ý kiến